KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W GDYNI