Obchody Światowego Dnia Zdrowia w klasach czwartych

były bardzo pracowite i ciekawe.