Świetlica

świetlica

Do świetlicy szkolnej zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 we wszystkie dni, w których szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 40 usytuowana jest w dwóch salach:

 • pierwsza dla dzieci młodszych o nazwie świetlica ,,Pod Tęczą”,
 • druga dla dzieci starszych pod nazwą świetlica ,,Pod Pajęczynką”.

W świetlicy przebywają dzieci oczekując na zajęcia lekcyjne lub spędzają miło czas w oczekiwaniu na swoich rodziców.

Opiekę wychowawczo – dydaktyczną nad uczniami sprawuje zespół nauczycieli wychowawców:

 • mgr Anna Weier - kierownik świetlicy
 • mgr Iwona Dymowska – świetlica „Pod Pajęczynką”
 • mgr Paulina Dzięgiel – świetlica „Pod Pajęczynką”
 • mgr Karolina Mikołajewska – świetlica „Pod Pajęczynką”
 • mgr Bogumiła Polecka – świetlica „Pod Pajęczynką”; Świetlica „Pod Tęczą”
 • mgr Karolina Andrzejewska – świetlica „Pod Pajęczynką”
 • mgr Julia Marcinowska – świetlica „Pod Pajęczynką”
 • mgr Magdalena Krzemińska - świetlica „Pod Tęczą”
 • mgr Małgorzata Dawidowska – świetlica „Pod Tęczą”

W świetlicy odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w formie Klubów Pasjonata, w których udział jest całkowicie dobrowolnym wyborem dzieci. Swoją działalność rozpoczęły 3 kluby: „Złota Rączka”, „Mały Artysta” i „Bezpieczne sieciaki”. W ramach tych zajęć uczniowie m.in. rozwijają talenty aktorskie, plastyczne, kulinarne, nabywają umiejętności obsługi komputera – programów Paint, TuxPaint MS Word, MS Power Point oraz rozwijają zainteresowania technologią informacyjną.

Ponadto w świetlicy organizowane są: gry i zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia o tematyce przyrodniczo-ekologicznej   i rozwijające zainteresowania czytelnicze.

Organizowane są również imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. Dzieci biorą udział w licznych konkursach organizowanych zarówno przez naszą świetlicę, jak i przez świetlice innych szkół czy organizacje, zdobywając wielokrotnie czołowe miejsca i wyróżnienia.

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni zaprezentowała się jako miejsce do nauki i zabawy w Ogólnopolskim Konkursie „Baw się i ucz”, którego finałem było uzyskanie Certyfikatu Świetlicy Przyjaznej Uczniowi nadanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.


 

Artykuły