Dyrekcja

Dorota Haase

Dyrektor szkoły


Małgorzata Banacka

Zastępca dyrektora


Joanna Golec

Zastępca dyrektora


Liliana Koszałka

Zastępca dyrektora