Dyrekcja

Dorota Haase

Dyrektor szkoły


Małgorzata Banacka

Zastępca dyrektora


Jolanta Jarzembińska

Zastępca dyrektora


Liliana Koszałka

Zastępca dyrektora