Historia szkoły

Logo Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Historia Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta rozpoczęła się 1 września 1977 roku. 19 sierpnia 1977 roku odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna. W nowej placówce oświatowej przy ulicy Rozewskiej 33 w Chyloni naukę podjęło 1408 uczniów. Kl. 8 a, b stworzyli uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 4 i 16, klasę 8 c - uczniowie z innych placówek. Wychowawczynią tej ostatniej była autorka niniejszego opracowania. Nowy budynek zlokalizowano w obrębie ulic: Czerwonych Kosynierów (obecnej Morskiej), Kartuskiej, Raduńskiej, Helskiej, Swarzewskiej, Chełmińskiej, Masztowej, Krokowskiej. Dyrektorem nowej placówki oświatowej został mgr Jerzy Metera. Kierował nią przez 26 lat. Funkcje zastępców dyrektora pełnili:


 • mgr Andrzej Bigos - 01.08.1977 r. - 30.09.1977 r.
 • mgr Maria Starszyk - 01.08. 1977 r. - 31.07.1978 r.
 • mgr Stefania Frankowska - 15.10.1977 r. - 31.08.1983 r.
  (w 1983 roku przyjęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni).
 • mgr Irena Rydzewska - 01. 09.1979 r. - 30.11.1982 r.
 • mgr Adam Relidzyński - 01.12.1982 r. - 31.08.1984 r.
 • mgr Maria Karczmarzyk - 01.09.1978 r. - 30.09.1988 r.
 • mgr Teresa Kos - 01. 08. 1983 r. - 31.01.2005 r.
 • Janina Kozłowska - 01.09.1986 r. - 31.08.1988 r.
 • mgr Elżbieta Głowienke - 01.09.2000 r. - 31.08.2001 r.
 • mgr Ludwika Repeć - 01.09.1984 r. - 31.08.1986 r., 01.09.1988 r. - 31.08.2005 r.
 • mgr Barbara Szymczak - 01.02.2005 r. - ...
 • mgr Jolanta Kochanowska - 01.09.2005 - 31.08.2013 r.
 • mgr Katarzyna Jagoda - 1.09.2013 r. - ...

W latach 1977 - 1988 Szkoła Podstawowa nr 40 zajmowała dwa budynki: główny przy ulicy Rozewskiej i filię przy ulicy Raduńskiej, do której zostały przeniesione niektóre oddziały klas I - IV. W 1989 roku budynek filii przejęła Szkoła Podstawowa nr 16 (obecnie jest to siedziba Kolegium Miejskiego).

31 sierpnia 2003 roku, po 26 latach zarządzania placówką, dyrektor szkoły mgr Jerzy Metera przeszedł na emeryturę. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta została mgr Dorota Haase. Na etatach zastępców pozostały mgr Teresa Kos i mgr Ludwika Repeć.

W pierwszym roku pracy Rada Pedagogiczna liczyła 49 nauczycieli, w dwudziestym roku istnienia szkoły - 61 nauczycieli, w roku szkolnym 2004/05 - 65 nauczycieli. W pierwszym roku funkcjonowania placówki pod opieką nauczycieli pozostawało 853 uczniów klas I - VIII i trzy oddziały dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2004/05 w klasach O - VI uczyło się 944 uczniów. Najwięcej dzieci, bo aż 1765, szkoła kształciła w roku szkolnym 1980/81, najmniej - tylko 793 w roku szkolnym 1993/94. Najmniej absolwentów (81) opuściło szkołę po pierwszym roku pracy (1977/78), najwięcej (237) w roku szkolnym 1986/87. W roku szkolnym 2004/05 „czterdziestka” była największą szkołą podstawową w Gdyni.

Na początku pracownicy nowej szkoły borykali się z wieloma problemami. Wynikały one z bardzo dużej liczebności klas (4 c, 5 b, 6 f po 38 uczniów), niedoboru sprzętów i pomocy naukowych. Przez dwa pierwsze lata nauczyciele kultury fizycznej pracowali bez sali gimnastycznej. Lekcje zaczynały się o godzinie 7.10, w dwóch klasach sportowych o - 6.30

Dzięki wytężonej pracy dyrekcji i całego grona pedagogicznego szkoła szybko wywalczyła sobie dobre miejsce w mieście i nieustannie zabiegała o to, by taką lokatę utrzymać.

Już w roku szkolnym 1983/84 w konkursie na najlepszą szkołę w Gdyni „czterdziestka” zajęła 5 miejsce (po drugiej wizytacji).

Przez 28 lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych. Spośród licznych zwycięzców 17 uczniów klas VIII uzyskało tytuł laureata na poziomie województwa. Laureatami wojewódzkich konkursów polonistycznych zostali uczniowie mgr Ludwiki Repeć (troje uczniów), Bogumiły Borowicz i Katarzyny Drzewieckiej:


 • Joanna Żebrowska - rok szkolny 1978/80
 • Anita Różalska - rok szkolny 1985/86
 • Katarzyna Gajb - rok szkolny 1988/89
 • Justyna Lick - rok szkolny 1988/89
 • Marcin Markiewicz - rok szkolny 1999/2000

Laureatami konkursów wojewódzkich z języka rosyjskiego zostali uczniowie mgr Niny Dworaczek, mgr Stefanii Frankowskiej i Heleny Hinc (dwie osoby).


 • Beata Kocik - rok szkolny 1979/80
 • Agnieszka Filipkowska - rok szkolny 1981/82
 • Aleksandra Repeć - rok szkolny 1990/91
 • Koryna Siek - rok szkolny 1990/91

Na listę laureatów wojewódzkich konkursów z matematyki wpisali się uczniowie mgr Teresy Kos (troje uczniów), mgr Eryki Hermann i Jaromira Kądziałkiewicza.


 • Tomasz Witoszyński - rok szkolny 1985/86
 • Aleksandra Witoszyńska - rok szkolny 1986/87
 • Magdalena Sujecka - rok szkolny 1988/89
 • Paweł Ortyl - rok szkolny 1991/92
 • Marcin Markiewicz - rok szkolny 1999/2000

Tytuł laureata wojewódzkiego konkursu z fizyki zdobył uczeń mgr Marii Ryłko, Paweł Ortyl - rok szkolny 1991/1992.

Laureatami wojewódzkich konkursów z historii i biologii zostali uczniowie mgr Barbary Dobrochowskiej, mgr Marii Janowicz i mgr Stanisława Kudławca:


 • Małgorzata Dobke - rok szkolny 1994/95
 • Michał Dec - rok szkolny 1999/2000
 • Marcin Markiewicz - rok szkolny 1999/2000 (biologia)

Od roku szkolnego 1994/95 dla uczniów klas VI organizowano małe konkursy przedmiotowe. Tytuły laureatów konkursów polonistycznych na szczeblu Gdyni otrzymali uczniowie mgr Ludwiki Repeć (dwie osoby), mgr Janiny Piotrowskiej (dwie osoby), Katarzyny Drzewieckiej (dwie osoby) i Izabeli Jocz.


 • Michał Dec - rok szkolny 1994/95
 • Anna Kubicka - rok szkolny 1994/95
 • Krzysztof Jankowski - rok szkolny 1994/95
 • Marcin Markiewicz - rok szkolny 1996/97
 • Konrad Pitala - rok szkolny 1997/98
 • Anna Dąbkowska - rok szkolny 1999/2000
 • Karolina Stankiewicz - rok szkolny 1999/2000

W roku szkolnym 2003/04 konkursom przedmiotowym dla klas V-VI przywrócono trzeci stopień - wojewódzki.

W tym samym roku tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego uzyskała Agnieszka Oleśkiewicz, którą przygotowała mgr Janina Piotrowska. W roku szkolnym 2004/05 tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego otrzymała Marta Burczyk uczennica mgr Magdaleny Rostankowskiej. Rok szkolny 2004/05 przyniósł też inne sukcesy: Marek Szymkun - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (uczeń mgr Małgorzaty Andrzejewskiej). Karol Jankowski - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (uczeń mgr Gabrieli Bąk).

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni brali udział w wielu konkursach (szkolnych, międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich) plastycznych, muzycznych i innych, zajmowali czołowe miejsca. Szczególnie często imię szkoły rozsławiali pięknem słowa mówionego w konkursach recytatorskich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.

Od 1982 roku Rada Pedagogiczna spośród najlepszych uczniów wybierała Uczniów Roku. Ci z odleglejszych roczników są już lekarzami, prawnikami, dziennikarzami, nauczycielami czy pracownikami naukowymi wyższych uczelni.

Od początku Rada Pedagogiczna kładła nacisk na przekazywanie rzetelnej wiedzy z przedmiotów, wychowanie regionalne i wychowanie morskie.

Przez wiele lat działała w szkole Liga Morska. Uczeń - członek Ligi Morskiej, który zdobył I miejsce w konkursie „Młodemu na Morzu”, wypłynął w sześciomiesięczny rejs „Pogorią”.

28 marca 1987 roku, po dziesięciu latach oczekiwania, szkoła przyjęła imię kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta. W tym samym roku uczniowie „czterdziestki” zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Morzu. Dyrekcja szkoły i wychowawcy podejmują wiele działań upowszechniających postać K. O. Borchardta, cały czas utrzymują kontakty z osobami, które znały patrona. Pracownicy szczególnie cenią zaangażowanie pisarki Ewy Ostrowskiej i profesora Daniela Dudy. „Czterdziestka” jest aktywnym członkiem Klubu Borchardtowskiego, w skład którego wchodzą szkoły noszące imię Karola Olgierda Borchardta. Historię klubu spisała zastępca dyr. mgr Ludwika Repeć i przedstawiła ją na sesji naukowej z okazji 100 rocznicy urodzin kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Akademii Morskiej w Gdyni. Uczniowie „czterdziestki” opiekują się grobem swojego Patrona. Nauczycielka nauczania zintegrowanego mgr Aleksandra Cieślik realizuje autorski program o tematyce morskiej. W roku szkolnym 2004/05 Rada Pedagogiczna realizowała bogaty program z okazji 100 rocznicy urodzin kpt. ż. w. K. O. Borchardta.

Nauczyciele „czterdziestki”, mgr Stanisław Kudławiec i mgr Izabela Pawlik-Jadach są autorami książki „Mała historia Gdyni”, z której dzieci gdyńskich szkół uczą się historii swojego miasta.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 zajmują czołowe miejsca w konkursach wiedzy o Gdyni. W roku szkolnym 2003/04 Anna Częścik zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni.

Do tradycji szkoły należy dbałość o środowisko naturalne. Od początku istnienia placówki uczniowie zbierali makulaturę. W roku szkolnym 1996/97 szkoła zajęła II miejsce w województwie pod względem ilości zebranej makulatury. Przez wiele lat tematy ekologiczne upowszechniała mgr Maria Janowicz - opiekunka szkolnego koła LOP. Nauczyciele przyrody przygotowywali bogate programy artystyczne z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie rokrocznie biorą udział w akcjach „Sprzątania Świata”. Nauczyciele realizują autorskie programy tematycznie wiążące się z ekologią.

Od 1991 roku ukazuje się gazetka „Piekielne Echo” redagowana przez uczniów pod kierunkiem Jaromira Kądziałkiewicza. Jest ona jednym z ważniejszych czynników popularyzujących szkołę w środowisku. Od roku 2005/2006, po przejściu na emeryturę pan Jaromira Kądziałkiewicza, opiekę nad gazetką przejęły panie Izabela Pawlik-Jadach, Agnieszka Bartnik i Magdalena Rostankowska. W szkole rozpoczęło działalność koło dziennikarskie dla uczniów klas V i VI.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej Rada Pedagogiczna „czterdziestki” popularyzowała wiedzę o krajach Europy. W tematyce tej wyspecjalizowała się mgr Elżbieta Ciećwierz - autorka autorskiego programu o Europie. W roku szkolnym 2004/05 Anna Niewiadomy, Bartosz Kwidzyński i Karol Jankowski wywalczyli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Europie (uczniów przygotował mgr S. Kudławiec).

Szkoła znana była w środowisku z wartościowych programów artystycznych, przygotowywanych najczęściej przez nauczycieli języka polskiego, religii i historii. Wzbogacały je popisy chóru szkolnego prowadzonego przez nauczycieli muzyki (mgr Barbarę Cymbaluk, mgr Elżbietę Sikorę, mgr Gabrielę Grygiel) i popisy zespołu wokalnego „WILCZKI MORSKIE”, którego artystyczne oblicze (od listopada 2001roku) tworzą mgr Joanna Sprenger i mgr Katarzyna Jagoda. Zespół „Wilczki Morskie” śpiewał na pokładzie „Daru Pomorza”, w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdańsku.

Wszystkie roczniki uczniów edukujących się w „czterdziestce” miały możliwość wzięcia udziału w różnych uroczystościach, imprezach, również w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Te ostatnie zaczęły się od 1991 roku. Grupy wycieczkowe docierały do różnych zakątków Europy: Helsinek, Kopenhagi, Wiednia, Pragi, Paryża, Lubeki, Karlskrony, Rzymu, Wenecji, Rawenny, San Marino. Najbardziej zapalonym turystą był nauczyciel matematyki - Jaromir Kądziałkiewicz.

Swoje zainteresowania uczniowie rozwijali pod opieką nauczycieli prowadzących kółka zainteresowań. Elżbieta Lechowicz - opiekunka koła teatralnego przez wiele lat wystawiała z uczniami (w szkole i poza szkołą) inscenizacje najpiękniejszych baśni z bogatą choreografią i scenografią przygotowywaną przez artystę plastyka Wojciecha Kostiuka, który od 21 sierpnia 1978 do 31 sierpnia 2001 pracował w szkole jako nauczyciel plastyki. Pozostawił szkole dar w postaci wystawy obrazów (grafik) Rzyszczaka.

Dużą rolę w środowisku szkoły spełnia Samorząd Uczniowski, któremu mgr Teresa Kos w pierwszych latach istnienia placówki zaszczepiła aktywność; przejęła ją mgr Katarzyna Borek.

W historii szkoły wielką rolę odegrał sport. Wiele sukcesów odnieśli uczniowie mgr. Jerzego Jałoszewskiego (obecnie dyrektora GOSiR-u) i mgr Leszka Żuchowskiego. Spośród wielu dyscyplin nauczyciele upodobali sobie koszykówkę, w niej wyspecjalizowali się mgr Józef Gaszkowski i mgr Tadeusz Barański. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Gdyni w koszykówce wywalczyli uczniowie w latach: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999. W 1985 roku uczniowie zajęli 3 miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - sukces mgr. Józefa Gaszkowskiego. W 1986 roku szkoła zajęła I miejsce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę w Gdyni. W latach 1991, 1994, 1996, 1998 w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej koszykarki z „40” zajmowały czołowe miejsca.

W 1994 roku otwarto pracownię komputerową. W roku szkolnym 2002/03 uczniowie zajęli VI miejsce w Gdyni w Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Ewy Łowkiel, a w roku szkolnym 2003/04 wywalczyli IV miejsce, w roku szkolnym 2004/05 - II (Bartosz Andrzejczak, Maksym Juszczyk). Uczniów prowadził mgr Maciej Zatwarnicki.

W ciągu ostatnich dwóch lat zostały odremontowane pomieszczenia: kuchnia, jadalnia, szatnia, pokoje nauczycielskie, sekretariat, gabinety terapii. Przy udziale nauczycieli i rodziców odnawiane są sale lekcyjne. Szkoła zostaje wzbogacana w środki dydaktyczne i nowy sprzęt.

Dzięki staraniom dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 mgr Doroty Haase zmieniło się otoczenie budynku - został odmalowany fronton szkoły, wykonano elewację zachodniej ściany, posesja została otoczona nowym ogrodzeniem i małą architekturą. Na boisku urządzono plac zabaw dla dzieci.

W roku szkolnym 2003/04 nauczycielki nauczania zintegrowanego: mgr Joanna Drabińska, mgr Danuta Grebin, mgr Małgorzata Tomczyk, mgr Beata Janulewicz wydały ilustrowaną książkę o tematyce ekologicznej „Zielona kraina” z utworami uczniów szkół Chyloni.

Od roku szkolnego 2003/04 szkoła organizuje w dniu 1 czerwca „Dzień Otwarty” z bogatym scenariuszem zajęć. W roku szkolnym 2004/05 z bogatego programu imprez największym zainteresowaniem cieszył się program nauczycielki muzyki mgr Gabrieli Grygiel - „Szansa na sukces” - z udziałem nauczycieli.

W roku szkolnym 2003/04 Szkoła Podstawowa nr 40 zajęła II miejsce w akcji „TESCO dla SZKÓŁ” i została nagrodzona sprzętem audiowizualnym. W roku szkolnym 2004/05 w tym samym konkursie zajęła I miejsce, otrzymała pełne wyposażenie internetowej pracowni komputerowej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 16 lutego 2005 roku w obecności prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka i wiceprezydenta Gdyni - mgr Ewy Łowkiel. W roku szkolnym 2004/ 05 szkoła zajęła II miejsce w Gdyni w konkursie zbiórki makulatury „Zbieramy - oszczędzamy lasy”. Otrzymała nagrodę - talony na zakup sprzętu.

W roku szkolnym 2004/2005 roku szkoła przystąpiła do programu partnerskiego Otwarta Szkoła 2005. Wspiera nowoczesne technologie teleinformatyczne w edukacji.

W roku szkolnym 2004/05 został powołany Uczniowski Klub Sportowy „CZTERDZIESTKA” i Szkolne Koło „CARITAS”.

Opracowała Ludwika Repeć