Klub Młodych Gdynian

moja gdynia

 

Działalność Klubu Młodych Gdynian

 

 

KMG działa od 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Zrzesza uczniów i absolwentów tej szkoły. Jako organizacja szkolna prowadzi działalność edukacyjną i artystyczną, propagując dzieje Gdyni i Pomorza połączone z historią naszego kraju. W ciągu tych lat uczniowie zrzeszeni    w KMG brali udział w obchodach i uroczystościach okolicznościowych i patriotycznych organizowanych przez miasto Gdynię. Były to widowiska ispektakle (Pamięć i Wiatr od morza) poświęcone rocznicom Sierpnia 1980 r. i tragicznym wydarzeniom Grudnia

1970 r. Wystawiane je m.in. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w Muzeum Miasta Gdyni podczas finału konkursu o tym mieście. Uczniowie KMG uczestniczyli w gdyńskich paradach niepodległości, w święcie Ulicy Chylońskiej oraz w Rajdach Borchradtowskich. Chętnie przystępowali do różnych konkursów o tematyce historycznym i regionalnym i odnosili w nich sukcesy, m.in. konkursie wiedzy o Gdyni czy wojewódzkim konkursie o Żołnierzach Niezłomnych.

Z powodu pandemii w ostatnim i tym roku została ograniczona aktywność KMG, chociaż od września do listopada przygotowywaliśmy się, jak        w każdym roku, do obchodów Grudnia 70 i występu słowno-muzycznego pt. Nie tak dawno temu… Obecnie zajęcia KMG prowadzone są w trybie online w ramach koła historycznego.

W semestrze I w roku szkolnym 2020/2021 do najważniejszych działań podejmowanych na zajęciach należały:

  1. Wyrównywanie poziomu wiadomości wśród uczniów, którzy osiągali słabe wyniki w przyswajaniu wiedzy w zakresie przedmiotu historia            i społeczeństwo.
  2. Przygotowanie do występu z okazji obchodów z okazji Grudnia 70.
  3. Prowadzone były również zajęcia dla uczniów zainteresowanych historią najnowszą (o Żołnierzach Niezłomnych), tematyką morską połączoną   z dziejami Gdyni.

Do najważniejszych efektów podejmowanych działań należą:

- rozbudzenie zainteresowania przeszłością,

- uwrażliwienie na otaczającą rzeczywistość,

- integracja z uczniami z innych klas,

- poprawa umiejętności działania w zespole – wykonywanie prac w grupach,

- wzbogacenie wiedzy w zakresie historii miasta, regionu, Polski, Europy,

- zapoznanie się z dziełami znanych twórców, także twórczością dziecięcą,

- nabycie i wymiana między uczniami doświadczeń.

Opiekunami KMG są: Maria Joanna Sprenger, Krzysztof Kaptur, Stanisław Kudławiec.

Nauczyciel prowadzący: Stanisław Kudławiec