eTwinning

PLATFORMA W CODZIENNOŚCI SZKOLNEJ

Od trzech lat Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni efektywnie realizuje się w przestrzeni platformy eTwinning. Portal nie tylko oferuje możliwość zdobycia nowych umiejętności i samokształcenia przez kadrę pedagogiczną, ale także nawiązania kontaktu ze szkołami przynależącymi do Unii Europejskiej i zrealizowania wspólnych projektów edukacyjnych. Praca z użyciem platformy stała się codziennością grupy nauczycieli naszej szkoły oraz ich uczniów.

SZKOLENIE SIĘ KADRY PEDAGOGICZNEJ

Od dnia przystąpienia naszej szkoły do społeczności eTwinning wielu nauczycieli  uczestniczyło w kursach internetowych podnoszących ich kompetencje cyfrowe, między innymi poprzez zapoznanie z różnymi platformami, aplikacjami i narzędziami z sukcesami wykorzystywanymi przez europejską kadrę pedagogiczną w procesie nauczania i uczenia się. O zaletach platformy szeroko dowiedzieli się uczestnicy realizowanego w szkole projektu PO WER: "W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania", którzy na przestrzeni czasu jego trwania wzięli udział w kilkunastu różnych tygodniowych szkoleniach internetowych. Wśród nich znalazły się między innymi te dotyczące pracy z narzędziami Google, programami Canva i Prezi oraz służącymi projektowaniu materiałów promocyjnych. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy w tematyce projektowania książeczek elektronicznych, pracy matodą Escape Room, a także klasy odwróconej.

W czasie szkoleń uczestnicy wykonali wiele autorskich materiałów dydaktycznych, które chętnie wykorzystują po dziś dzień w trakcie prowadzonych przez siebie lekcji. Zdobyte umiejętności pozwoliły podnieść warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej ich uczestników.

PROJEKTY EUROPEJSKIE

W czasie minionych trzech lat w naszej szkole zorganizowane zostały cztery projekty edukacyjne w kooperacji z nauczycielami i uczniami różnych krajów Unii Europejskiej.

 

Artykuły